Framework 64

Nástroj pro dotazy nad podnikovými systémy / Tool for reporting on company systems.
Obvykle v každé firmě existuje minimálně jeden hlavní ERP systém a několik systémů podružných (např. personalistika, docházka, kvalita..). 
Během činnosti firmy přicházejí od uživatelů požadavky na požadované výstupy, které lze řešit jednorázově přes správce; nebo např. přes 
opakovaně použitelné tiskové sestavy. U tiskových sestav ale bývá často problém s exporty a i s tím, že se hůře úpravují, jsou méně "ohebné". 
Framework 64 řeší tento problém nad systémy centrálně.Vývoj nástroje probíhá kontinuálně zhruba od roku 2006. V současné době je aktivní verze Framework s označením "Framework 64", což je zcela 
nová aplikace vycházející z původního konceptu "Framework package". Framework 64 je nyní ve verzi 150 (1/2021).

Systém běží bez přerušení (15 let) jako hlavní nástavbová aplikace ve výrobní firmě s 200 zaměstnanci na cca 60 stanicích - a je tedy velmi 
optimálně laděn/odladěn na potřeby, které uživatelé sami potřebují. Vyvíjeno je průběžně, vzniká několik nových verzí během roku.
 
Základní charakteristika

- uživatelé pod právy a rolemi
- možnost ověření uživatele přes AD (bez nutnosti se přihlašovat)
- sql dotazy do více databází (ms sql, oracle)
- správce definuje tvar stromu pro dotazy
- podpora běhu více dotazů v jeden okamžik
- dotaz lze umístit do více větví
- uživatelské filtrování
- uživatelské skupinování
- několik podporovaných grafů pro dotazy
- agregační funkce za skupiny
- parametry dotazu s možností předvyplnění dle číselníků přímo z databáze
- funkce pro parametry dotazů (např. minulé období)
- ukládání výstupů do excelu / textu
- generování grafu do excelu
- centrální správa sloupců
- automatický update nových verzí z firemního serveru
- možnost "následných akcí" nad výsledky (např. přenos dat do Excelu a tisk)
- bázová data aplikace uložená přes MS SQL express
- logování činnosti

- nepovinný (nástavbový) systém pro firemní výkresovou dokumentaci

Pokud máte o systém pro svou firmu zájem, kontaktujte mě na tomto emailu: (pirkljosef@gmail.com).